Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Tak. W porze nocnej i w godzinach nadliczbowych może być zatrudniona osoba z niepełnosprawnością zatrudniona przy pilnowaniu, a w innych przypadkach gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na wykonywanie przez tego pracownika pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.

Inicjatywa złożenia wniosku o pracę w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych leży po stronie pracownika. Pracownik z niepełnosprawnością nie ma obowiązku składania tego rodzaju wniosku.

PODSTAWA PRAWNA: art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu