Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Projektując pomieszczenia i stanowiska pracy osób z niepełnosprawnością ważne jest uwzględnianie indywidualnych, wynikających z danej niepełnosprawności potrzeb pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach.

Należy pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością to nie tylko osoby poruszające się na wózku, ale także m.in. osoby słabowidzące, słabosłyszące, niewidome, niesłyszące czy poruszające się o kulach.

Praktyczne wskazówki, publikacje i narzędzia dotyczące właściwego projektowania pomieszczeń i dostosowania stanowisk pracy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, z podziałem na poszczególne rodzaje niepełnosprawności, można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego:

RAMOWE WYTYCZNE do projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (ciop.pl)

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu