Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 6 grudnia 2023
2:12 minut
Laureaci konkursu "Bezpiecznie od startu" pozują z nagrodami do zdjęcia

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 5 grudnia 2023 roku 40 uczestników  reprezentujących izby rzemieślnicze z całej Polski rywalizowało w  finale ogólnopolskiego konkursu „Bezpiecznie od startu”.

Organizatorami  konkursu na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Celem rywalizacji jest popularyzowanie wśród uczniów rzemiosła wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bhp przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko skierowała do młodzieży list, który odczytał Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialnej postawy pracowników oraz tworzenie kultury pracy poprzez nawyk bezpiecznego jej wykonywania. Jeśli kształtowanie postaw oraz nawyków ma być jak najbardziej efektywne, musi rozpoczynać się jak najwcześniej, już podczas edukacji szkolnej.

Szefowa PIP przypomniała, że inspekcja dostrzega potrzebę rozwijania działań na rzecz edukacji młodych osób, podnoszenia ich świadomości, jako przyszłych pracowników oraz pracodawców, w zakresie bezpieczeństwa i praw w pracy.

– Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy realizuje trzyletnią ogólnopolską kampanię społeczną skierowaną właśnie do uczniów i studentów, pod hasłem „Legitna praca”. Jest to, podobnie jak dzisiejszy konkurs, inicjatywa mająca na celu ułatwianie młodym ludziom zawodowego startu. Serdecznie zachęcam wszystkich państwa do odwiedzenia strony kampanii www.prawawpracy.pl – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Maksymilian Rosa, uczeń w zawodzie blacharz samochodowy, reprezentujący Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Kolejne wyróżnione miejsca zajęli:

II miejsce Krystian Sura, Izba Rzemieślnicza w Opolu,

III miejsce Borys Kucznierz, Izba Rzemieślnicza w Katowicach,

IV miejsce Przemysław Czyrnek, Izba Rzemieślnicza Nowy Sącz,

V miejsce Aleksandra Bury, Izba Rzemieślnicza Gorzów Wielkopolski,

VI miejsce Elżbieta Golusińska, Izba Rzemieślnicza Kalisz.

Nad przebiegiem ogólnopolskiego finału konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie:

Ewa Młynarczyk, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy,

Anita Gwarek, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy,

Natalia Cymerman, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy,

Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego,

Dariusz Wypych, dyrektor Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu