Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 15 maja 2024
0:58 minut
Przedstawiciele PIP na budowie OLEFIN III

Państwowa Inspekcja Pracy 14 maja 2024 r. uruchomiła punkt informacyjny dla cudzoziemców budujących kompleks OLEFIN III pod Płockiem.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy informowali cudzoziemców pracujących na budowie nowej części petrochemii ORLEN w Płocku o warunkach zatrudnienia w Polsce, działalności PIP, możliwości uzyskania porady prawnej i złożenia skargi w przypadku naruszania praw pracowniczych przez pracodawcę. Żaden z pracowników nie zdecydował się na złożenie skargi.

Punkt informacyjny dla pracowników przy współpracy z Hyundai Engineering zlokalizowano w centrum szkolenia, gdzie nowi pracownicy przechodzą szkolenia wstępne przed przystąpieniem do pracy, a także przy bramie głównej prowadzącej na plac budowy.

Kilkuset cudzoziemców pracujących na budowie otrzymało materiały i informacje dotyczące między innymi:

– zasad legalnego wykonywania pracy na terenie Polski, w tym także za pośrednictwem agencji zatrudnienia;

– rodzajów umów, na podstawie których można wykonywać pracę w Polsce, oraz sposobów dochodzenia roszczeń;

– przysługujących uprawnień w zakresie czasu pracy i odpoczynku;

– minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– zasad wypłacania wynagrodzenia;

– podstawowych zasad i przepisów bhp.

 

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu