Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 26 czerwca 2024
0:47 minut
Posiedzenie RDS

Nowo powołany Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki 25 czerwca 2024 r. uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni rozmawiali o przyszłorocznych podwyżkach wynagrodzeń i kryteriach dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Minister finansów Andrzej Domański przedstawił propozycję rządu w zakresie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 104,1%, co oznacza brak realnego wzrostu płac w 2025 r. Z kolei Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. wzrosło do poziomu 4626 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrosła do poziomu 30,20 zł. Dyskusja na powyższe tematy odbędzie się na posiedzeniu plenarnym RDS 15 lipca br.

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego rozmawiano także na temat weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych oraz kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2025 roku.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu