Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 10 stycznia 2024
1:44 minut
Małgorzata Dziemińska Zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji negatywnie rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 32 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, wniesioną przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

W posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji 9 stycznia 2024 roku wzięli udział zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska oraz dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz. Przedmiotem rozpatrywanej petycji było żądanie zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która miałaby polegać na dodaniu w artykule 32, w ustępie 3 zapisu o treści: „w drukach urzędowych Państwowej Inspekcji Pracy umieszcza się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej”.

Autor petycji postulował zapewnienie właściwego eksponowania wizerunku orła w dokumentach i pismach urzędowych kierowanych do podmiotów kontrolowanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadząca obrady wiceprzewodnicząca Izabela Mrzygłocka stwierdziła na wstępie, iż – jej zdaniem – proponowana zmiana nie dotyczy w ogóle ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ale ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Natomiast Małgorzata Dziemińska podkreśliła, że ustanowienie godła na wszystkich drukach, które funkcjonują w Państwowej Inspekcji Pracy, byłoby swoistym nadużyciem. Państwowa Inspekcja Pracy zarządzeniem wprowadza kilkadziesiąt różnego rodzaju druków, jak wezwania, żądania, wystąpienia czy nakazy. Wiele z nich ma charakter władczy, jako decyzje administracyjne, ale nawet one nie wymagają stosowania symbolu godła.

– Każdy inspektor pracy ma obowiązek przed rozpoczęciem kontroli wylegitymować się służbową legitymacją, która jest opatrzona godłem państwowym, co już nadaje odpowiednią rangę kontroli – mówiła Małgorzata Dziemińska.

Samo godło jest także używane na wymagających tego drukach pism Głównego Inspektora Pracy i zastępców oraz w pismach okręgowych inspektorów pracy i ich zastępców.

Podczas obrad komisji uznano, bez głosów sprzeciwu, że brak jest uzasadnienia do zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu