Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 24 listopada 2023
1:5 minut
Małgorzata Dziemińska uroczystościach FZZPOZiPS

Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy, 23 listopada 2023 r. uczestniczyła w uroczystych obchodach 40-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Małgorzata Dziemińska odczytała list, który Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko skierowała do uczestników uroczystości.

Główny Inspektor Pracy przypomniała w nim, że Federacja, jako prężna organizacja związkowa, profesjonalnie reprezentuje prawa i interesy zbiorowe swoich członków oraz dąży do zapewnienia godnych warunków pracy wszystkich osób zatrudnionych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Organizacja pełni także ważną rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej i społecznej naszego państwa, inspirując do koniecznych zmian, także tych legislacyjnych.

– Pielęgniarki czy opiekunowie medyczni, wykonując świadczenia pielęgnacyjne, lecznicze, diagnostyczne i rehabilitacyjne, narażeni są na wiele niebezpieczeństw i zagrożeń w pracy. Dlatego w odniesieniu do tych grup zawodowych bardzo ważne jest przestrzeganie ustalonych procedur i zasad bezpieczeństwa pracy, o co wspólnie zabiegamy; my podczas kontroli, państwo podczas reprezentowania interesów pracowników przed pracodawcami – stwierdziła szefowa PIP.

Na ręce przewodniczącej Federacji Marii Miklińskiej przedstawicielka PIP przekazała życzenia satysfakcji z dotychczasowych dokonań i owocnej pracy w kolejnych latach.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu