Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 13 marca 2024
1:57 minut
Polsko-nigeryjskie rozmowy o legalnej pracy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko gościła przedstawicieli Ambasady Republiki Federalnej Nigerii w Rzeczpospolitej Polskiej. Rozmowy dotyczyły między innymi współpracy służącej informowaniu obywateli Nigerii o obowiązujących w Polsce przepisach prawa pracy.

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyło się 12 marca 2024 roku spotkanie kierownictwa PIP z przedstawicielami Ambasady Republiki Federalnej Nigerii w Rzeczpospolitej Polskiej. Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, której towarzyszyli dyrektor Departamentu Prawnego Wojciech Gonciarz oraz p.o. dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Dariusz Górski. Delegacji Ambasady Nigerii przewodniczyła Patience Obinna-Okiyi, p.o. minister/chargé d'affaires oraz Saka Lawal, szef kancelarii i Charity Okey, specjalistka ds. protokolarnych.

Celem spotkania było zapoznanie gości z rolą i zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz prezentacja obszarów możliwej współpracy w zakresie informowania obywateli Nigerii, którzy zamierzają podjąć pracę na terytorium Polski, o obowiązujących przepisach prawa pracy oraz wymogach rynku pracy.

Na wstępie szefowa inspekcji Katarzyna Łażewska-Hrycko zarysowała pokrótce historię urzędu oraz omówiła podstawowe zadania wykonywane przez Państwową Inspekcję Pracy. Dyrektor Dariusz Górski przedstawił dane statystyczne dotyczące kontroli legalności zatrudnienia obywateli Nigerii w Polsce w latach 2022-2023. Podkreślił przy tym, że celem PIP jest nie tylko kontrola przestrzegania prawa pracy, warunków pracy i legalności zatrudnienia, ale także szeroko rozumiana prewencja, polegająca między innymi na informowaniu pracowników cudzoziemskich o ich prawach i obowiązkach wynikających z pobytu i zatrudnienia w Polsce.

Strona nigeryjska z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem przyjęła propozycję Głównego Inspektora Pracy dotyczącą przekazania, wydanych w języku angielskim, materiałów informacyjnych dla pracowników lub potencjalnych pracowników oraz do ewentualnego zamieszczenia na stronie internetowej Ambasady lub innego wykorzystania w celu popularyzacji zasad dotyczących świadczenia pracy w Polsce oraz możliwych konsekwencji i zagrożeń związanych z nielegalnym świadczeniem pracy.

Na koniec spotkania dyrektor Wojciech Gonciarz zaproponował zorganizowanie w przyszłości spotkania roboczego ze specjalistami Ambasady Nigerii w RP, którego przedmiotem byłoby omówienie obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie rodzajów umów o pracę, urlopów wypoczynkowych oraz obowiązków stron stosunku pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu