Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 2 listopada 2023
1:16 minut
Uczestnicy posiedzenia SLIC w Madrycie

W dniach 25-26 października 2023 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, uczestniczyła w 84. posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) oraz konferencji Dnia Tematycznego w Madrycie.

W składzie polskiej delegacji znaleźli się również: Michał Wyszkowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, jako przewodniczący Grupy Roboczej SLIC ds. ogólnych aspektów egzekwowania prawa i Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy, jako moderator dyskusji w pierwszym dniu spotkania z ramienia Grupy Roboczej ds. Strategii, oraz Teresa Jastrzębska, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą, w charakterze tłumacza.

Podczas posiedzenia plenarnego przyjęto zmiany mandatów dwóch grup roboczych Komitetu. Członkowie SLIC zostali zapoznani z treścią przewodnika opisującego wspólne standardy programu szkoleniowego dla inspektorów pracy, a także z założeniami i dotychczasowymi przygotowaniami do przyszłorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii SLIC dotyczącej wypadków przy pracy.

Dzień Tematyczny poświęcony był śródokresowemu przeglądowi „Strategicznych ram UE w dziedzinie bhp na lata 2021-2027: bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy”. Przykłady innowacyjnych rozwiązań krajowych zaprezentowali przedstawiciele inspekcji pracy z Estonii, Francji, Danii, Norwegii, Holandii, Republiki Czeskiej i Hiszpanii. Ponadto odbyły się dyskusje w grupach na temat zagadnień związanych z zagrożeniami psychospołecznymi dla inspektorów oraz w zakładach pracy, a także wyzwaniami dla inspekcji pracy wynikającymi ze zmian klimatu. Dyskusję w jednej z grup moderował Michał Wyszkowski.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu