Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 20 czerwca 2022
3:9 minut
Spotkanie z delegacją z Ukrainy

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski przyjął delegację Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Na zaproszenie OPZZ 17 i 18 czerwca 2022 roku przebywała w Warszawie dwuosobowa delegacja Federacji Związków Zawodowych Ukrainy (FPU): Hryhorij Osowyj Przewodniczący FPU oraz Wasyl Szyłow Dyrektor Wydziału Międzynarodowego FPU. Pierwszego dnia wizyty przedstawiciele FPU zostali zaproszeni do siedziby Głównego Inspektoratu Pracy na spotkanie z Dariuszem Mińkowskim Zastępcą Głównego Inspektora Pracy oraz Dariuszem Górskim Dyrektorem Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Tematem rozmów, w których uczestniczył również Piotr Ostrowski Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, była przede wszystkim działalność Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz pracowników migrujących, w szczególności osób z Ukrainy, których do wyjazdu zmusiła wojna.

Państwowa Inspekcja Pracy jest takim podmiotem

– wyjaśniał Inspektor Dariusz Mińkowski,

który będąc instytucją kontrolną, wydającą określone środki prawne i nakładającą za uchybienia prawne kary finansowe, kładzie równocześnie nacisk na prewencję i dbałość o bezpieczeństwo pracownika. Dla nas liczy się nie liczba i wysokość wystawionych mandatów, ale to, żeby każdy człowiek wrócił po pracy zdrowy do domu. Każdy, bez względu na narodowość i rodzaj wykonywanej pracy.

Inspekcja Pracy od wielu lat prowadzi szereg działań na rzecz pracowników migrujących w tym także obywateli Ukrainy

–  podkreślił dyrektor Dariusz Górski.

Należy pamiętać, że obywatele tego kraju to grupa cudzoziemców najliczniej reprezentowana na polskim rynku pracy.

Takiej sytuacji sprzyjają m.in. bliskość kulturowa, terytorialna, ale także regulacje prawne, które w sposób stosunkowo łatwy sposób umożliwiają obywatelom tego kraju podjęcie pracy w Polsce, w większości przypadków bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę (na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń PUP czy obecnie – na podstawie elektronicznego powiadomienia składanego poprzez serwis praca.gov.pl).

Dyrektor Dariusz Górski przypomniał, że Państwowa Inspekcja Pracy realizuje od lat szereg działań mających na celu podniesienie świadomości prawnej obywateli Ukrainy wykonujących pracę na terytorium Polski. Jeszcze w lutym 2018 r. została uruchomiona w warszawskim Centrum Poradnictwa PIP ogólnopolska infolinia informacyjna dla cudzoziemców, za pośrednictwem której mogą oni uzyskać – w języku ukraińskim i rosyjskim – bezpłatną poradę prawną w zakresie przepisów regulujących legalność zatrudnienia i prawa pracownicze. Aktualnie infolinia dla obcokrajowców obejmuje trzy stanowiska udzielania porad prawnych. Odpowiednie numery telefonów zostały zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Porady prawne po ukraińsku i rosyjsku udzielane są także, w miarę możliwości, na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Ponadto, w ramach zrealizowanej przez PIP w latach 2017-2019 trzyletniej kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie” opracowano i wydano szereg bezpłatnych broszur i ulotek w języku ukraińskim, w tym m.in. obszerny informator dla pracowników-cudzoziemców pt. „Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie!” dostępny bezpłatnie w formie papierowej oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

Gości z Ukrainy interesował zakres działań inspektorów pracy, ich uprawnienia i możliwości wydawania adekwatnych do sytuacji środków prawnych. Ze swej strony przedstawili strukturę organizacyjną ukraińskiej inspekcji pracy, nakreślili problemy, z jakimi boryka się ukraiński rynek pracy, a także jak wygląda współpraca Federacji Związków Zawodowych Ukrainy z tą instytucją. Długo rozmawiano również o tym, jak trwająca wojna zmieniła rzeczywistość problematyki ochrony pracy oraz przed jakimi wyzwaniami stanie Ukraina wraz z odbudową zniszczonego działaniami wojennymi kraju.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu