Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 27 października 2021
0:47 minut
Spotkanie z Pierwszą Damą

W Pałacu Prezydenckim gościła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Rozmowa z Pierwszą Damą dotyczyła obszarów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, edukacji młodych ludzi oraz działalności i misji Urzędu.

Agata Kornhauser-Duda i Katarzyna Łażewska-Hrycko rozmawiały o potrzebie upowszechniania wiedzy o prawie pracy oraz o priorytetowych działaniach Państwowej Inspekcji Pracy, która oprócz roli kontrolno-nadzorczej, dzięki której egzekwowane są przepisy prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, prowadzi także szeroko zakrojoną działalność prewencyjną. W tym kontekście panie dyskutowały o świadomości społecznej i kształtowaniu wśród młodych pracowników postaw sprzyjających eliminowaniu ryzyka zawodowego.

Innym tematem spotkania były propagowanie wśród pracodawców idei zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz narzędzia umożliwiające osobom z ograniczeniami podjęcie pracy.

Fot. Grzegorz Jakubowski KPRP

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu