Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 24 marca 2022
2:6 minut
W Onecie o legalnej pracy dla Ukraińców

O zapewnienie godnych warunków pracy Ukraińcom apelowała do polskich przedsiębiorców Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w realizowanym na żywo 24 marca 2022 r. programie Iwony Kutyny „Onet Rano”.

Temat porannej rozmowy zdominowała wojna w Ukrainie i emigracja ukraińskich obywateli do Polski. Już teraz wiadomo, że ma ona ogromny wpływ na polski rynek pracy, a jego zmiana dokonuje się w sposób gwałtowny. Wielu mężczyzn, zatrudnionych dotychczas w Polsce, wróciło bronić ojczyzny, a na ich miejsce napływają głównie kobiety i dzieci.

Duża część przedsiębiorców bardzo się zaangażowała w pomoc i oferowanie bezpiecznych warunków zatrudnienia

– mówiła szefowa inspekcji.

Apelujemy do tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie do końca legalnie zatrudniali pracowników z Ukrainy, żeby wzięli pod uwagę, że te kobiety muszą utrzymać swoje dzieci, że przyjechały tutaj, uciekając przed wojną. Warunkiem zapewnienia im godnego życia jest pomoc w zakresie godnych warunków pracy zarówno w zakresie wynagrodzenia, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy ze swej strony udzieli wszelkiego wsparcia prawnego w legalnym zatrudnieniu cudzoziemców. Katarzyna Łażewska-Hrycko wyjaśniła także, czym są godne warunki pracy.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeks pracy gwarantują równe traktowanie w zatrudnieniu, czyli warunki zatrudnienia Ukraińca muszą być takie same jak obywatela polskiego. Podstawowy standard to jest minimalne wynagrodzenie, badania i szkolenia. Te wymogi muszą zostać spełnione. Gdyby się okazało, że w firmie obowiązują dodatkowe bonusy z tytuły regulaminu wynagradzania, to również obywatelowi Ukrainy należy takie świadczenia zapewnić

– wyjaśniała Główny Inspektor Pracy.

Tak zwana specustawa w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy ułatwiła i w znacznym stopniu odformalizowała dotychczasowe procedury. Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej fazie napływu znacznej liczby uchodźców, w okresie ich adaptacji do życia w Polsce – poszukiwania mieszkań, organizowania podstawowego zaplecza socjalnego – skoncentrowała się na szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. Na stronie internetowej urzędu została uruchomiona specjalna zakładka w języku ukraińskim na temat, między innymi, warunków zatrudnienia w Polsce, różnic między umową o pracę a umową cywilnoprawną, legalnego podjęcia pracy. Są także dostępne, przetłumaczone na język ukraiński i rosyjski, podstawowe dokumenty potrzebne do podjęcia zatrudnienia. Także porady prawne dla obywateli Ukrainy świadczone są w obu tych językach.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu