Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 9 listopada 2023
4:25 minut

Fundamentem bezpieczeństwa w pracy są odpowiedzialni przedsiębiorcy oraz osoby dbające o świadomy rozwój podmiotów gospodarczych – to słowa Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko skierowane do uczestników gali wręczenia nagród XIII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Główny Inspektor Pracy był jednym z honorowych patronów tegorocznej edycji konkursu, organizowanego przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 8 listopada 2023 roku. W wydarzeniu uczestniczyła Małgorzata Dziemińska, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni. Jej celem jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzyjność firmy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa rozwijają także programy stażowe, edukują swoich pracowników i dbają o ich zdrowie.

Galę otworzyła dyskusja „Trust@work – czy wzajemne zaufania w relacji pracownik-pracodawca jest możliwe i jak to osiągnąć?”, w której Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. W debacie uczestniczyli także: Aleksandra Kowal, pełnomocnik ds. CSR, HASCO-LEK S.A.; Piotr Jakielaszek, dyrektor, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; Piotr Glen, kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Przemysław Ruchlicki, ekspert, Krajowa Izba Gospodarcza; dr Tomasz Baran, prezes, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Laureaci XIII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

  • W kategorii „Edukacja” zwyciężył Alior Bank, który otrzymał nagrodę za nowoczesne i dopasowane do potrzeb pracowników działania podnoszące poziom ich wiedzy i kompetencji, a w szczególności za inicjatywę rozwojową Alior Uniwersytet.
  • W kategorii „Firma Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami” wygrała firma AMS, nagrodzona za stworzenie prawdziwie włączającego miejsca pracy, w którym szacunek do drugiej osoby, bez względu na ograniczenia, jest podstawową wartością firmy.
  • W kategorii „Firma Przyjazna Rodzicom” zwyciężyło Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK, nagrodzone za działania sprzyjające poczuciu stabilności pracy i stworzenie miejsca przyjaznego rodzicom, którzy po przerwach związanych z macierzyństwem wracają do swoich obowiązków.
  • W kategorii „Lider ESG” wygrała firma FAKRO, która otrzymała nagrodę za wdrażanie w życie filozofii GO GREEN, a więc działań realizowanych na każdym etapie planowania i produkcji, których celem jest dbałość o środowisko naturalne i lepszą przyszłość naszych dzieci.
  • W kategorii „Motywacja” zwyciężyła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, nagrodzona za rozbudowany wachlarz programów motywacyjnych skierowanych do pracowników.
  • W kategorii „MŚP” wygrała polska agencja SEM (Search Engine Marketing) Bluerank, która otrzymała nagrodę za stworzenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach zrównoważonego rozwoju.
  • W kategorii „Programy Stażowe” wygrała firma NEXERA, nagrodzona za stworzenie rozbudowanego programu stażowego „NEXStudent”.
  • W kategorii „Rozwój i Cyfryzacja” zwyciężyła Ceramika Paradyż, nagrodzona za zbudowanie i wdrożenie całego systemu programów związanych z rozwojem i cyfryzacją dotyczących wszystkich pracowników.
  • W kategorii „Wolontariat” zwyciężyła firma Roche Polska, nagrodzona za zrównoważone i odpowiedzialne podejście do kwestii wolontariatu pracowniczego, angażującego całą społeczność firmową w inicjatywy niosące pomoc i wsparcie innym.

Rada konkursu zdecydowała również o przyznaniu nagrody specjalnej, którą otrzymała ESMETRIC GROUP, firma zaangażowana w większość wdrożeń inteligentnych liczników do pomiaru energii elektrycznej w Polsce.

W konkursie wyróżniono również dziennikarzy. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali: Jan Bolanowski, redaktor „Forbes” i Forbes.pl oraz Agnieszka Zaręba, dziennikarka ekonomiczna w Radio Zet i „Forbes Woman”, autorka podcastu „Biznes. Między wierszami” oraz rubryki „Mentorzy” w Forbes Woman.

W liście skierowanym do zebranych, obok gratulacji dla organizatorów i laureatów, Katarzyna Łażewska-Hrycko napisała między innymi:

„Państwowa Inspekcja Pracy nieustannie wspiera pracodawców i przedsiębiorców w procesie podnoszenia standardów przestrzegania prawa i budowania wysokiej kultury pracy. Realizacja naszej misji bazuje na szerokim kapitale współpracy i wzajemnego wsparcia w działaniach na rzecz zapewnienia praworządności w stosunkach pracy. W kontekście przemian na rynku pracy szczególne znaczenie ma konstytucyjne prawo każdego człowieka do godnych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Mam świadomość, że podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo w pracy jest dużym wyzwaniem. Obok niezwykle cennej promocji prowadzenia odpowiedzialnej, zgodnej z normami prawa, polityki pracowniczej i socjalnej, istotne pozostaje w szczególności eliminowanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych występujących w środowisku pracy oraz zapewnienie właściwego poziomu prawnej ochrony pracy”.

Obok Głównego Inspektora Pracy patronat nad konkursem sprawowali: Rzecznik Praw Obywatelskich, minister aktywów państwowych, minister rodziny i polityki społecznej, Ministerstwo Finansów, minister edukacji i nauki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Prezydent m.st. Warszawy.

Fot. Materiały prasowe / Anna Liminowicz

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu