Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 8 marca 2022
1:1 minut
Apel Pierwszej Damy do rosyjskich kobiet

Małżonka Prezydenta RP:

Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny. Poprośmy je o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta przeciw dalszemu rozlewowi krwi.

Niech każda z nas opublikuje w mediach społecznościowych w najbliższy wtorek, 8 marca, swoje zdjęcie z kartką papieru, na której widnieć będzie napis #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Mam nadzieję, że – jeśli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie – zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę i dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Kobiety razem mogą zdziałać wiele i wierzę, że naprawdę mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie!

Apel Pierwszej Damy na stronie PREZYDENT.PL

Супруга Президента Республики Польша женщинам России:

Я обращаюсь к женщинам всего мира. Мы не можем оставаться равнодушными к войне в Украине, которая с каждым днем ​​несет все больше жертв, в том числе среди мирного населения. 8 марта Международный женский день — один из самых важных праздников в России. Давайте воспользуемся этим особым случаем, чтобы призвать всех женщин России остановить продолжающуюся войну в Украине. Попросим их ради мира и жизни, как мать, жена, дочь российских офицеров и солдат, участвующих во вторжении на Украину, в день их праздника выступить против дальнейшего кровопролития.

Пусть каждый из нас опубликует в соцсетях 8 марта, свое фото с листком бумаги, на котором будет надпись #РусскиеЖенщиныОстановитеВойну. Я надеюсь, что если это послание распространится по всему миру, оно сможет прорваться через российскую цензуру и достичь сердец и умов тысяч русских женщин. Вместе женщины могут многое, и я верю, что они действительно смогут остановить войну в Украине!

Обращение ко всем российским женщинам

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu