Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 22 listopada 2021
3:18 minut
Debata przeciw mobbingowi w instytucjach kultury

22 listopada na antenie Radia Kraków odbyła się debata z udziałem Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko i przedstawicieli Inspekcji Pracy. Dyskusja była podsumowaniem kampanii "Praca od kulis - przeciw mobbingowi i dyskryminacji w polskim teatrze i na uczelniach artystycznych", realizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie na terenie województwa małopolskiego, którego patronem medialnym zostało Radio Kraków.

Akcja objęła cykl szkoleń prawno-psychologicznych dla kadry zarządzającej, aktorów i wszystkich pracowników teatrów oraz uczelni w celu podniesienia świadomości prawnej oraz umiejętności budowania właściwych relacji w pracy. W ramach kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przeprowadził 20 szkoleń w teatrach, operze i wyższych uczelniach artystycznych.

W poniedziałkowej debacie uczestniczyli:

  • Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy
  • prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
  • dr hab. Waldemar Raźniak - Dyrektor Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
  • Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  • Andrzej Wyrobiec – Dyrektor Teatru Bagatela
  • Patrycja Durska – aktorka Teatru Ludowego
  • Nina Gabryś - zewnętrzna rzeczniczka Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego ds. Etyki
  • dr Mateusz Warchał – specjalista psychologii pracy
  • Zbigniew Zych – starszy inspektor pracy.

Debatę poprowadziła redaktor Justyna Nowicka.

Podczas spotkania dyskutowano o budowaniu właściwych relacji w pracy twórczej, sposobach przeciwdziałania mobbingowi oraz o konieczności wyznaczenia granic w pracy scenicznej i na uczelniach artystycznych.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska- Hrycko podkreśliła w rozmowie, że zainicjowana w Krakowie kampania od razu wzbudziła jej duże zainteresowanie i zyskała poparcie, ponieważ wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom społecznym. Inspiracją do kontaktu z instytucjami kultury i opracowaniem dla nich cyklów szkoleń były skargi wpływające do Państwowej Inspekcji Pracy, ale także informacje medialne o przekraczaniu granic w relacjach mistrz-uczeń czy reżyser-aktor na polskich scenach.

Stoimy na stanowisku, że wszystkie wydarzenia, które są istotne z punktu widzenia relacji, jakie dotyczą pracownika i pracodawcy, ale również relacji społecznych, z jakimi w trakcie tej akcji mieliśmy do czynienia, są niezwykle istotne z punktu widzenia działania Państwowej Inspekcji Pracy

- podkreśliła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Biorący udział w debacie wykładowcy, dyrektorzy teatrów, aktorzy i przedstawiciele środowisk twórczych zgodzili się, że „ciche przyzwolenie" nadużycia w relacjach mistrz-uczeń lub reżyser-aktor bezpowrotnie się skończyło, a przed środowiskiem twórczym niełatwe zadanie odnowy tych relacji.

Rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Wojciech Malajkat podkreślił, że proces zmian relacji mistrz-uczeń mających na celu eliminujących przemoc jest działaniem priorytetowym i nieodwracalnym.

Biorący udział w debacie dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski mówił:

Bardzo często zastanawiam się, czy przy powoływaniu dyrektorów teatrów nie powinna być jakaś procedura treningu, sprawdzenia, czy dyrektor nie jest ukrytym socjopatą. W ogóle nikt tego nie sprawdza, sprawdza się tylko, czy ktoś jest wybitnym managerem, wybitnym artystą. Nie każdy wybitny artysta musi być dyrektorem teatru, decydować o losie ludzi.

Prowadzący szkolenia - starszy inspektor pracy Zbigniew Zych i dr Mateusz Warchał podkreśili, że w ich ocenie kampania przede wszystkim otworzyła środowisko na rozmowy o trudnych tematach, przybliżyła właściwe definicje pojęć mobbingu i dyskryminacji oraz wskazała najczęstsze przyczyny generowania konfliktów w zespole.

Ten temat jest przepracowany w Teatrze Bagatela dzięki wzajemnym relacjom i dzięki temu, że od 18 miesięcy prowadzę bardzo, myślę, intensywny dialog ze 120 pracownikami Teatru Bagatela przy pomocy Państwowej Inspekcji Pracy

- podkreślił podczas spotkania Andrzej Wyrobiec, Dyrektor Teatru Bagatela.

Szkolenia potrwają w Małopolsce do końca roku, ale Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zapowiedziała podczas spotkania kontynuacje szkoleń w przyszłym roku wobec szerokiego zainteresowania jednostek kultury.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu