Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 31 stycznia 2024
2:56 minut
Laureaci - zdjęcie zbiorowe

30 stycznia 2024 r. w trakcie uroczystego rozpoczęcia Targów BUDMA w Poznaniu Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła nagrody laureatom konkursu „Buduj bezpiecznie” za 2023 rok.

Celem konkursu organizowanego przez Państwową inspekcję Pracy jest promowanie pracodawców – wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Partnerem konkursu jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.

W tegorocznym otwarciu Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA uczestniczyli między innymi:

  • Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko,
  • zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski,
  • p.o. okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Paweł Ciemny,
  • prezes Zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski,
  • wiceprezydent miasta Poznania Bartosz Gus,
  • wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc,
  • wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak,
  • sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański,
  • sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jacek Tomczak,
  • minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

– Państwowa Inspekcja Pracy dokłada wszelkich starań, aby docierać do jak największej liczby osób pracujących i zatrudniających w budownictwie. Poznańskie Targi BUDMA od lat są dla nas doskonałą okazją, by upowszechniać wiedzę o zagrożeniach zawodowych i promować metody bezpiecznej pracy  – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Główny Inspektor Pracy przypomniała, że rozpoczął się trzeci, ostatni rok kampanii PIP „Budowa. STOP wypadkom!”, która została zainaugurowana podczas inspekcyjnej konferencji na Targach Budma w 2022 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczanie skali nieprawidłowości i liczby wypadków przy pracy w sektorze budownictwa. W ramach kampanii jednostki organizacyjne inspekcji prowadzą działania kontrolne i prewencyjne, skierowane do pracodawców, pracowników budowlanych oraz przedstawicieli służby bhp.

Po przemówieniach zaproszonych gości dokonano wręczenia Złotych Medali Grupy MTP.  Następnie Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Tadeusz Blecha nagrodzili laureatów etapu krajowego konkursu „Buduj bezpiecznie” w 2023 r. Nagrody otrzymali:

I miejsce – PORR S.A. – rozbudowa części lądowej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu,
II miejsce – SEEN Technologie sp. z o.o. – rozbudowa oczyszczalni ścieków, program dostosowania jednostek wytwórczych w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrowni Turów do konkluzji BAT,
III miejsce – ANNA-BUD sp. z o.o. – Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Ostatnim punktem uroczystego otwarcia było wręczenie nagród Acanthus Aureus z rąk prof. Bogumiły Jung, wiceprezesa Zarządu MTP Filipa Bittnera oraz Marty Szydłowskiej.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA są największym i najważniejszym wydarzeniem skierowanym do sektora budowlanego w naszym kraju. Wydarzenie stwarza niepowtarzalną możliwość poznania technologii, materiałów, maszyn i urządzeń usprawniających pracę w sektorze budowlano-architektonicznym.

Nagrody prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (trzy równorzędne nagrody rzeczowe) za wdrażanie standardów Porozumienia otrzymali:

SEEN Technologie sp. z o.o. – rozbudowa oczyszczalni ścieków, program dostosowania jednostek wytwórczych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT, nominowana przez OIP Wrocław;
M&J sp. z o.o. – budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z kompleksem biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, nominowana przez OIP Zielona Góra;
DEKPOL Budownictwo sp. z o.o. – budowa budynku hali produkcyjno-magazynowo-biurowej, nominowana przez OIP Białystok.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu