Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 12 maja 2022
1:29 minut
GIP na posiedzeniu Plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

10 maja 2022 roku Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, uczestniczyła w 81. posiedzeniu plenarnym Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), zorganizowanym w formie wideokonferencji. W Dniu Tematycznym 11 maja br. udział wziął Michał Wyszkowski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, w charakterze zastępcy członka SLIC z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas posiedzenia plenarnego przyjęto zmiany w Planie pracy SLIC na lata 2021-2027 dokonane w celu lepszego odzwierciedlenia założeń „Strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027” oraz zmiany mandatów dwu grup roboczych Komitetu. Członkowie SLIC zapoznali się z treścią przewodnika dla inspektorów pracy na temat ewaluacji jakości ocen ryzyka i środków zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prewencji narażenia na SARS-CoV-2 i formalnie zaakceptowali dokument. Przyjęto temat następnej ogólnoeuropejskiej kampanii SLIC na lata 2023-2024, która poświęcona będzie wypadkom przy pracy. Jej przygotowanie i koordynacja powierzone zostaną grupie roboczej, do której zgłosiła się również Polska.

Podczas spotkania, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zaprosiła członków SLIC oraz przedstawicieli unijnych inspekcji pracy do udziału w międzynarodowej konferencji „Inspekcja pracy a wyzwania przyszłości” organizowanej przez nasz Urząd w październiku br.

Konferencja Dnia Tematycznego odbyła się pod hasłem „Metody oceny wpływu działań inspekcji pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy”. Przykłady rozwiązań krajowych zaprezentowali przedstawiciele inspekcji pracy z Finlandii, Grecji, Francji, Luksemburga i Włoch. Ponadto, wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i przedstawienia doświadczeń w trakcie dyskusji na temat zagadnień związanych z planowaniem działalności inspekcyjnej i oceną wpływu działań inspekcji pracy w dziedzinie bhp.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu