Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 3 marca 2022
2:0 minut

Szanowni Państwo!

Jestem głęboko poruszona tragicznymi wydarzeniami, jakie dzieją się tuż za polską granicą. Jednocześnie dumą i wzruszeniem napawa mnie postawa Polaków, którzy w obliczu wojny ruszyli z pomocą naszym sąsiadom. W niedalekiej przyszłości będzie to również dotyczyło zorganizowania i zabezpieczenia miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas wiele do zrobienia, by ułatwić odnalezienie się w nowych warunkach osobom uciekającym z zagrożonych terenów. Potrzebne będą rozwiązania systemowe, które umożliwią obywatelom Ukrainy podjęcie pracy na terenie Polski, aby mogli utrzymać swoje rodziny i żyć z godnością. Polskie władze pracują już nad odpowiednimi rozwiązaniami. Angażujemy się w prace legislacyjne i organizacyjne, związane z dostosowaniem istniejącego rynku pracy do zmienionych warunków.

Państwowa Inspekcja Pracy na bieżąco aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje dotyczące pracy obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy, na terenie Polski. Jesteśmy gotowi udzielać pomocy osobom, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy. W każdym okręgowym inspektoracie pracy na terenie całej Polski świadczymy pomoc prawną i w ramach naszych ustawowych kompetencji deklarujemy wsparcie pracowników i osób poszukujących pracy po przyjeździe do Polski. Porad udzielamy oczywiście bezpłatnie, również w języku ukraińskim. Przygotowaliśmy ponad 20 wydawnictw z zakresu prawa pracy i bhp w ukraińskiej wersji językowej, wszystkie one są do pobrania na naszej stronie internetowej – www.pip.gov.pl.
 
Katarzyna Łażewska-Hrycko
Główny Inspektor Pracy

Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,
  • od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do 20.00 pod numerem telefonu 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

Шановні пані та панове!

Я глибоко вражена трагічними подіями, що відбуваються одразу ж за польським кордоном. Водночас я пишаюся і зворушена ставленням поляків, які в умовах війни взялися допомагати нашим сусідам. Переконана, що найближчим часом це стосуватиметься й організації та забезпечення робочими місцями біженців з України. Ми усвідомлюємо, що в цій справі потрібно ще багато зробити, щоб допомогти людям, які, тікаючи з небезпечних територій, опинилися в нових умовах. Будуть впроваджені необхідні системні рішення, які дозволять українським громадянам працювати в Польщі, щоб вони могли утримувати свої сім’ї та жити гідно. Польська влада вже працює над цим. Ми займаємося законодавчою та організаційною роботою, що пов’язана з адаптацією існуючого ринку праці до нових умов.

Державна інспекція праці регулярно оновлює на своєму сайті www.pip.gov.pl  інформацію, що стосується роботи іноземців у Польщі, в тому числі громадян України. Ми також готові надати допомогу з цього питання людям з України, які втекли з охоплено війною країни. У кожній окружній інспекції праці по всій Польщі ми надаємо юридичну допомогу і в рамках наших законодавчих компетенцій максимально підтримуємо працівників і осіб, які шукають роботу в Польщі. Усі ​​консультації безкоштовні і також українською мовою. Ми підготували понад 20 публікацій у галузі трудового права та охорони праці українською мовою, які доступні для скачування на нашому сайті.

Звертаємо вашу увагу, що консультації щодо законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польща українською мовою надаються:

  • з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за телефоном 22 111 35 88 - для іноземців, які працюють в воєводствах: Мазовецьке, Лодзьке, Великопольське, Свєнтокшиське, Люблінське та Любуське;
  • з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за телефоном 89 333 17 41 - для іноземців, які працюють у воєводствах: Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західнопоморське;
  • з понеділка по середу з 16:00 до 20:00 за телефоном 22 111 35 29 - для іноземців, які працюють у воєводствах: Підкарпатське, Малопольське, Сілезьке, Опольське та Нижньосілезьке.

Катажина Лажевска-Грицко
Головний Інспектор Праці

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu