Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 17 czerwca 2024
1:20 minut
Posiedzenie Zespołu prawa pracy RDS

17 czerwca 2024 r. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki uczestniczył w posiedzeniu zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Przekonywał partnerów społecznych do poparcia projektu ustawy, która zlikwiduje obowiązek przedstawiania przez inspektora pracy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców, której celem jest uproszczenie oraz ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców, realizowanych przez różne państwowe instytucje kontrolne.

– 30 procent działalności inspektora pracy to czynności kontrolne, a 70 procent to biurokracja. Czas to zmienić. Musimy ograniczyć niepotrzebną biurokrację, by inspektor mógł zajmować się tym, do czego został powołany. Dlatego proszę o poparcie propozycji likwidacji upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – powiedział Marcin Stanecki.

Szef PIP podkreślił, że odformalizowanie działań inspektora jest w interesie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nadal są firmy, które budują swoją przewagę konkurencyjną na łamaniu prawa, skuteczny inspektor szybciej trafi do takiego pracodawcy.

Strona związkowa uczestnicząca w pracach zespołu we wspólnym stanowisku poparła postulat zniesienia upoważnień do przeprowadzenia kontroli, a także innych barier ograniczających prowadzenie efektywnych działań kontrolnych.

Przedstawiciele organizacji reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego zgłaszali wątpliwości do zgłoszonej inicjatywy. Główny Inspektor Pracy zadeklarował wolę spotkania ze stroną pracodawców, by przeanalizować zgłaszane wątpliwości oraz zaprezentować korzyści wynikające ze zniesienia barier blokujących efektywność działań inspektorów pracy. Pracodawcy zgodzili się na takie spotkanie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu