Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 17 sierpnia 2021
0:59 minut

Od 1 stycznia 2022 roku inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że inspektorom wykonującym czynności kontrolne przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • 6 dni roboczych po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne, – 12 dni roboczych po 20 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne.

    Powyższe rozwiązanie jest wzorowane na przepisach ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, która przyznaje kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w takim samym wymiarze jaki wprowadza nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

  • Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na większą regenerację sił pracowników, w tym momencie znacznie obciążonych wykonywaną pracą, i wpłynie na efektywność wykonywanych zadań – podkreśla Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Przyznanie inspektorom pracy dodatkowych świadczeń nie będzie miało wpływu na budżet państwa. Dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego dla inspektorów będą rekompensowane zwiększoną intensywnością wykonywanej pracy i produktywnością inspektorów w ramach wykonywanego czasu pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu