Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 15 maja 2024
2:41 minut
Jarosław Leśniewski, któremu towarzyszyli dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz i jego zastępca Bartosz Kopeć

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, które odbyło się 14 maja 2024 roku. Spotkanie w całości było poświęcone przekazaniu informacji na temat badania skarg i wniosków zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2021-2023.

Jarosław Leśniewski, któremu towarzyszyli dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz i jego zastępca Bartosz Kopeć, odnosząc się do tematu posiedzenia, zaznaczył:

– Jak wszyscy wiemy, był to pod pewnymi względami szczególny czas w historii nie tylko Polski, ale i całego świata. W związku ze stanem epidemii na terenie kraju mieliśmy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, która dotknęła nas wszystkich, w tym pracodawców i pracowników różnych branż, zmieniając warunki prowadzenia działalności oraz wykonywania pracy. Nowe okoliczności nie pozostały również bez wpływu na działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

Poinformował jednocześnie, że w tych latach nie zmienił się przedmiot składanych skarg do PIP. Dominującym zarzutem są nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych. W dalszej kolejności znalazł się stosunek pracy, czas pracy oraz bhp. Częściej pojawiała się kwestia legalności zatrudnienia. Natomiast w latach 2022-2023 w sposób zauważalny zwiększyła się liczba skarg kierowanych do PIP przez cudzoziemców. Jak ocenił, ma to związek z aktualną sytuacją międzynarodową, w szczególności trwającą wojną na Ukrainie.

– W związku z obecną sytuacją międzynarodową drugi rok z rzędu utrzymuje się duża liczba skarg zgłaszanych do inspekcji pracy przez cudzoziemców – powiedział dyrektor Wojciech Gonciarz.

W 2021 r. zanotowano 2298 takich skarg, w 2022 r. – 3303 skargi, a w 2023 r. – 3107 skarg. Pochodziły one przede wszystkich od obywateli Ukrainy, Białorusi, Turcji, Filipin oraz Gruzji.

Kontrole prowadzone w następstwie składanych skarg stanowią w ostatnich latach ponad 1/3 wszystkich kontroli. Pozwalają one w wielu przypadkach wyegzekwować realizację uprawnień pracowniczych bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W latach 2021-2023 w wyniku takich kontroli inspektorzy pracy wyegzekwowali na rzecz skarżących łącznie 69,5 mln zł tytułem wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych.

Zgłaszane skargi pozwalają ponadto na identyfikację podmiotów i obszarów, w których występują naruszenia prawa, co umożliwia wytypowanie tematyki i zakresu planowanych działań kontrolnych celem poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy w Polsce.

Dyrektor Gonciarz przekazał, że w 2021 r. przeprowadzono 22,7 tys. kontroli skargowych (40,8% ogółu kontroli). W 2022 r. było to 24,4 tys. kontroli (40,9%), a w 2023 r. – 21,3 tys. kontroli (34,5%). W tych trzech latach zmieniała się liczba skarg pracowniczych, które wpływały do Państwowej Inspekcji Pracy. W 2021 r. było to 45 200 skarg, w których poruszono ogółem 82 645 problemów. W 2022 r. wpłynęły 50 502 skargi pracownicze, w których poruszono 87 892 problemy. Natomiast w 2023 r. do PIP wpłynęło 43 365 skarg, a liczba problemów wyniosła 75 693.

Dyrektor zaznaczył, że w latach 2021-2023 najwięcej skarg kierowano do okręgowych inspektoratów pracy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu