Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 8 kwietnia 2024
1:10 minut
Przedstawiciele placówek dyplomatycznych

5 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie kierownictwa PIP z przedstawicielami placówek dyplomatycznych Meksyku, Argentyny i Kolumbii w Polsce. Rozmawiano o współpracy placówek dyplomatycznych z polską inspekcją pracy w celu ochrony praw obywateli tych państw podejmujących pracę w naszym kraju.

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie gościli konsulowie: Argentyny – Maria Clara Vidal, Kolumbii – Cristian Quitian Castrillon i Meksyku – Carlos Tena Razo. Zostali oni przyjęci przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko, której towarzyszyli Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego.

Założeniem spotkania, zorganizowanego na prośbę konsulów, było omówienie dalszej współpracy placówek dyplomatycznych z polską inspekcją pracy w celu ochrony praw obywateli tych państw, którzy podejmują pracę w naszym kraju.

Przedstawiciele PIP omówili ramy prawne regulujące pracę cudzoziemców w Polsce, zasady nadzoru i kontroli pracy obcokrajowców przez Państwową Inspekcję Pracy oraz uwarunkowania związane z ewentualnym egzekwowaniem ich praw.

Wskazując na obszerne i różnorodne działania informacyjne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, podkreślono jednocześnie decydujące znaczenie i rolę, jaką mają do odegrania właściwe instytucje i urzędy w kraju pochodzenia potencjalnych imigrantów zarobkowych w zakresie przekazywania im niezbędnych informacji przed wyjazdem do pracy w Polsce.

Strony wyraziły chęć kontynuowania wymiany informacji we wskazanym zakresie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu