Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 25 marca 2024
1:49 minut
Przedstawicielki IOM na rozmowach w GIP

 W Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Celem rozmów było ustalenie możliwości współpracy przy realizacji inicjatyw na rzecz ochrony praw pracowniczych migrantów w Polsce i promocji legalnego zatrudnienia.

Spotkanie odbyło się 22 marca 2024 r. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski. Po stronie PIP udział wzięli również Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia i Artur Sobota, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji. W skład delegacji IOM weszły: Janina Owczarek, koordynatorka programu migracji pracowniczych i integracji społecznej, Hanna Dobrzyńska, krajowy koordynator programu oraz Aliaksandra Zhailovich, koordynator ds. kontaktów z rynkiem pracy.

Wspólne obszary działań prowadzonych przez PIP i IOM, o których dyskutowano, dotyczą podnoszenia świadomości obcokrajowców, między innymi osób z Ukrainy, z zakresu wymogów, praw i obowiązków związanych z legalnym pobytem i podejmowaniem pracy w Polsce, uzyskiwania porad i informacji, składania skarg, a także roli Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Delegacja PIP omówiła działalność inspekcji ukierunkowaną na cudzoziemców aktywnych na polskim rynku pracy, obejmującą kontrole, programy prewencyjne i poradnictwo, podkreślając przy tym skuteczne działania informacyjne i poradnictwo dla uchodźców z Ukrainy, wyróżnione przez Europejski Urząd ds. Pracy jako dobra praktyka. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski wyjaśnił ramowe zasady działań inspekcyjnych w przypadku podejrzenia nielegalnego zatrudnienia, wspomniał o kwestii ograniczonej dostępności PIP do baz danych, a także o aktualnych ograniczeniach ustawowych w zakresie nadzoru pracy cudzoziemców w sektorze opieki, usług domowych i rolnictwa indywidualnego.

Następnie przedstawiciele IOM opisali pokrótce kampanię adresowaną do obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski, realizowaną przez tę organizację od 24 lutego 2022 roku. Zaplanowaną drugą jej edycję, a także wydarzenia jednostkowe, np. warsztaty szkoleniowo-informacyjne.

W nawiązaniu do tych planów strony wstępnie uzgodniły formy współpracy dwustronnej, która zostanie podjęta w roku bieżącym.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu