Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 21 września 2023
0:47 minut
Zdjęcie ilustracyjne: budynek Sądu Najwyższego w Warszawie

W kolejnej sprawie Sąd Najwyższy podzielił interpretację Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą możliwości korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

20 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął drugą kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 647/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 16 września 2022 r. (sygn. akt II Ka 267/22 ).

W ustnych motywach wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że możliwość korzystania z wyżej wskazanego wyjątku istnieje wyłącznie wówczas, gdy placówka handlowa zlokalizowana jest w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, a tego warunku nie spełnia zorganizowanie wypożyczalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalni książek itp. na terenie sklepu.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu