Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 16 lutego 2024
1:28 minut
Zdjęcie ilustracyjne: logo zakładu Ubezpieczeń Społecznych

26 lutego 2024 r. ZUS przeprowadzi szkolenie dla płatników składek w zakresie dofinansowania projektów na poprawę warunków bhp

ZUS ogłosił kolejną edycję "Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej – Konkurs nr 2024.01". Płatnicy składek mogą otrzymać dofinansowanie na projekty realizowane w 2025 r. Wnioski będzie można składać od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie BIP ZUS.

ZUS organizuje szkolenie dla zainteresowanych udziałem w konkursie.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2024 r. w godz. 9:00 – 13:00 w formie on-line z wykorzystaniem platformy Cisco Webex Events.

Temat szkolenia

Dofinansowanie działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs 2024.01. Szkolenie dla płatników składek.

Cel szkolenia

  • przybliżenie zagadnień związanych z Programem dofinansowania,
  • przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania na działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy,
  • zapoznanie z zasadami dofinansowania i warunkami udziału w Konkursie 2024.01,
  • zaprezentowanie, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie, jak przygotować niezbędną dokumentację i wysłać do ZUS, aby wziąć udział w Konkursie.

Szkolenie będzie zakończone warsztatami w zakresie wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie.

Jak wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie jest bezpłatne. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres: szkolenia.konkurs@zus.pl, podając nazwę płatnika składek i adres mailowy, na który ZUS przekaże zaproszenie.

Zgłoszenia ZUS przyjmuje do 21 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem https://www.zus.pl/-/szkolenie-dla-p%C5%82atnik%C3%B3w-sk%C5%82adek-w-zakresie-dofinansowania-projekt%C3%B3w-na-popraw%C4%99-warunk%C3%B3w-bhp?p_l_back_url=%2Fo-zus%2Fkalendarium%2Fszkolenia

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu