Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 23 stycznia 2024
1:0 minut
Projekt Budżetu PIP na 2024 r.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 23 stycznia 2024 r. uczestniczyła w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, poświęconemu budżetowi Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 r.

Szefowa PIP w swoim wystąpieniu omówiła i umotywowała główne założenia tegorocznego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 551 mln 478 tys. zł. Są wyższe od wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. o 21,6%. Dużo uwagi Główny Inspektor Pracy poświęciła planowanej podwyżce funduszu wynagrodzeń o 22,1%.

– Od 2019 roku obserwujemy zmniejszenie zainteresowania zatrudnieniem w inspekcji, zwłaszcza osób z wykształceniem technicznym, a prowadzone nabory nie przynoszą oczekiwanych efektów. Przy planowanym na 2024 rok przeciętnym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej w wysokości 7824 zł nawet 20-procentowy wzrost wynagrodzeń nie przywróci atrakcyjności wynagrodzeń w PIP – podkreślała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Na posiedzeniu komisji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali także: Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP; Katarzyna Cichy, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów; Ewa Wawrzyniak, dyrektor Departamentu Organizacyjnego oraz Piotr Kopeć, dyrektor Departamentu Informatyki.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu