Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 20 września 2023
2:29 minut
Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor Pracy i Jarosław Leśniewski zastępca Głównego Inspektora Pracy podczas Forum Służby BHP

Podczas V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz poprawy warunków pracy otrzymały z rąk Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy.

Odbywające się 14-15 września 2023 r. Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Wizja Zero” zostało zorganizowane przez Zarząd Główny OSPS BHP przy współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz jej zastępca Jarosław Leśniewski. Wśród zaproszonych gości był także poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy, która sprawowała patronat nad tym wydarzeniem, obok minister pracy i polityki społecznej Marleny Maląg.

Uroczystej inauguracji Forum dokonali poseł Janusz Śniadek, szefowa PIP Katarzyna Łażewska-Hrycko oraz Elżbieta Dobrowolska, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Marcin Stanecki odczytał list od minister Marleny Maląg.

W pierwszej sesji Forum słuchacze zapoznali się z wyzwaniami, jakie czekają pracodawców przy implementacji elementów strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym „Wizji Zero”. Wysłuchali także wykładów „Profilaktyka chorób związanych z pracą” oraz „Rządowy Program Poprawy Warunków Pracy” (2023-2025) jako krajowa strategia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Temat dotyczący działań Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście Strategii UE „Wizja Zero” został zaprezentowany przez Jarosława Leśniewskiego.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było przyznanie przez Głównego Inspektora Pracy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz poprawy warunków pracy. Otrzymali je Beata Kaczmarek, prezes OSPS BHP Oddział Katowice i Michał Chłopecki, prezes OSPS BHP Oddział Gdańsk.

Ogłoszono także wyniki konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”, którego celem jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP zatrudnionych w zakładach pracy oraz świadczących doradztwo BHP w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny OSPS BHP, a partnerem Państwowa Inspekcja Pracy.

Członkowie kapituły konkursu przyznali wyróżnienia Dorocie Gross z OSPS BHP Oddział Kraków, Mateuszowi Miąsikowi z OSPS BHP Oddział Rzeszów oraz Mariuszowi Różewskiemu z OSPS BHP Oddział Szczecin.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Głównego Inspektora Pracy otrzymał laureat pierwszego miejsca Damian Dogoda z OSPS BHP Oddział Opole.

Drugą część pierwszego dnia Forum zdominowały rozmowy panelowe dotyczące m.in. profilaktyki wypadkowej, chorób zawodowych w kontekście nowych technologii oraz zdrowia i dobrostanu pracowników. Kolejny dzień Forum organizatorzy przeznaczyli na spotkania warsztatowe, których problematyka korelowała z dyskusjami panelowymi dnia poprzedniego.

 

Zdjęcia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu