Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 26 marca 2024
1:1 minut
Uczestnicy spotkania z zdelegacją OBWE

W dniu 26 marca 2024 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone tematyce handlu ludźmi i działaniom mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w Polsce oraz w regionie działań OBWE, w szczególności w kontekście dużego napływu obywateli Ukrainy po wybuchu wojny w tym kraju.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko rozmawiała z dr Kari Johnstone, specjalnym przedstawicielem i koordynatorem ds. zwalczania handlu ludźmi Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Przedstawiciele PIP omówili działania nadzorczo-kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia, powierzania innej pracy zarobkowej i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz działania prewencyjne i doradcze podejmowane przez PIP między innymi w ramach realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dyskusji koncentrowano się na działaniach skierowanych do cudzoziemców z państw trzecich, którzy są najbardziej narażeni na ewentualne naruszenia ich praw, w tym na ryzyko pracy przymusowej.

Z ramienia PIP w spotkaniu uczestniczyli także: Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz Nina Dulna, tłumacz z Sekcji Współpracy z Zagranicą. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu