Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 11 czerwca 2021
1:45 minut
Zacieśnienie współpracy z CIOP – PIB

Prowadzenie wspólnych projektów badawczych i kampanii informacyjnych dotyczących bhp przewiduje porozumienie o współpracy zawarte 10 czerwca 2021 r. w Warszawie między Państwową Inspekcją Pracy i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Podpisy pod dokumentem złożyli Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy i dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, p.o. dyrektor CIOP – PIB w obecności współpracowników.

W ocenie szefowej PIP błyskawiczne tempo postępu technologicznego i trwająca „Rewolucja przemysłowa 4.0” wymagają od Państwowej Inspekcji Pracy ciągłego aktualizowania wiedzy o nowych materiałach, zmieniających się technologiach. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest doskonałym źródłem wiedzy o technologiach i zawodach przyszłości. Dzięki współpracy z nim inspektorzy pracy będą mogli skuteczniej egzekwować obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy i ograniczać zagrożenia, na jakie, wraz z postępem nauki, narażone są osoby świadczące pracę.

Podpisywane dziś porozumienie jest niezwykłą szansą na realizację w praktyce nadrzędnego celu, jakim jest dla obu naszych instytucji ochrona człowieka w środowisku pracy

– powiedziała podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Zgodnie z przyjętym dokumentem, współpraca Państwowej Inspekcji Pracy  i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego obejmować ma upowszechnianie i wdrażanie wyników prac naukowo-badawczych, w szczególności programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, a także zgłaszanie propozycji, przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią pracowników w środowisku pracy. Prowadzona będzie wymiana doświadczeń wynikających z działalności stron porozumienia i informacji o realizowanych przez nie pracach badawczych i wynikach tych prac oraz przedsięwzięciach upowszechniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Realizowana ma być również współpraca przy realizacji informacyjnych kampanii społecznych, seminariów, warsztatów i konferencji.

Przy okazji podpisania porozumienia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwiedziła w towarzystwie dyrektora Wiktora Marka Zawieski laboratoria Tech-Safe-Bio Instytutu.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu