Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 10 lipca 2024
1:12 minut
Marcin Stanecki,GIP na posiedzeniu zespołu prawa pracy RDS

10 lipca 2024 r. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki uczestniczył w posiedzeniu zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, poświęconym projektowi ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.

Przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt zakłada całościową regulację dotyczącą określania zasad zawierania i ewidencjonowania układów zbiorowych pracy oraz opartych na ustawie porozumień zbiorowych. W szczególności projekt przewiduje uchylenie działu XI Kodeksu pracy, regulującego materię układów zbiorowych pracy. Resort rodziny planuje utworzenie Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy. Ewidencja ta ma być prowadzona przez ministra właściwego do spraw pracy w wersji elektronicznej i ma obejmować układy zbiorowe pracy (zarówno ponadzakładowe, jak i zakładowe) oraz protokoły dodatkowe do tych układów, a także porozumienia zbiorowe i protokoły dodatkowe do tych porozumień.

– Rozumiem ideę nowej ustawy oraz przyjęte przez resort pracy w tym zakresie założenia. W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy deklaruję pełną gotowość do merytorycznego wsparcia przy przygotowaniu nowych przepisów – mówi Marcin Stanecki.

Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega potrzebę regulacji w przepisach ustawy kwestii dalszego przechowywania/przekazywania dokumentacji układowej oraz ustalenia skutków prawnych pojawiających się w toku spraw związanych z rejestracją zuzp w poszczególnych okręgowych inspektoratach pracy.

W posiedzeniu zespołu uczestniczyła także Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu