Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Od 2 lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Czy należy mi się odprawa pieniężna?

Prawo pracy

Czy wymiar urlopu wychowawczego ulega obniżeniu o czas korzystania przez pracownika z obniżonego na podstawie art. 186(7) Kodeksu pracy wymiaru czasu pracy?

Prawo pracy

Czy mogę podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy przebywając na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim?

Prawo pracy

Czy pracownik może skorzystać z opieki nad dzieckiem u dwóch pracodawców?

Prawo pracy

Czy pracodawca może odmówić udzielenia dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem?

Prawo pracy

Czy wniosek o urlop wychowawczy przedłuża umowę na czas określony?

Prawo pracy

Czy urlop ojcowskich przerwie się w przypadku śmierci dziecka?

Prawo pracy

Czy można przerwać urlop macierzyński udzielony po poronieniu dziecka?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu