Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Jaka jest możliwość zatrudnienia osoby młodocianej , w celu przygotowania do nauki zawodu, jeżeli uczeń nie ukończył 15 lat ale zakończył naukę w szkole podstawowej i chce kontynuować naukę w szkole branżowej?

Prawo pracy

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące?

Prawo pracy

Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Prawo pracy

W jaki sposób powinna być zrekompensowana praca w dniu wolnym pracownika?

Prawo pracy

Kiedy można wprowadzić równoważny system czasu pracy z 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu