Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?

Prawo pracy

Czy mam możliwość sprawdzenia w jaki sposób pracodawca naliczył moje wynagrodzenie?

Prawo pracy

Kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę? W terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy czy z dniem rozwiązania umowy o pracę?

Wypadki i skargi

Wypadek przy pracy

Prawo pracy

Czy młodociana pracownica w ciąży podlega ochronie przed zwolnieniem?

Prawo pracy

Jakie uprawnienia ma uczennica, która urodziła dziecko w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Prawo pracy

Czy pracodawca może zmienić mi rozkład czasu pracy z dnia na dzień?

Prawo pracy

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu