Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Делегування працівників з третіх країн


Роботодавці з третіх країн – з-поза Європейського союзу, Європейської економічної зони та Швейцарії – можуть відправляти своїх працівників на тимчасову роботу до Польщі. При цьому вони повинні дотримуватися положень, які стосуються, зокрема, законності перебування та роботи іноземців на території Польщі.

Обов'язки роботодавця, який делегує працівника з третьої країни


Роботодавець, який делегує працівника та є зареєстрованим в третій країні, зобов'язаний дотримуватися:
• всіх положень, які стосуються відрядження працівника на територію Польщі,
• положень про легальність працевлаштування іноземця в Польщі.


Третя країна – це країна, яка не входить до Європейського союзу, Європейської економічної зони, та Швейцарії. У зв’язку з виходом Великобританії з Європейського Союзу (так званий, brexit), Великобританія з 1 січня 2021 року
стала третьою країною.

Іноземний роботодавець, зареєстрований у третій країні, направляючи працівника на територію Польщі, зобов’язаний вказати особу, яка проживає на території Республіки Польща, яка може надати документи, що підтверджують виконання зобов’язань, покладених на суб’єкта відрядження, який діє від імені роботодавця та уповноважений представляти його, зокрема, 
перед органами Державної інспекції з питань праці. Така особа має залишатися в Польщі, а її дані мають бути внесені до заяви про скерування працівника на територію Польщі, подану до Державної інспекції з питань праці.

Важливо! Іноземний роботодавець, який перебуває в третій країні, не вказує особу, яка виступає як посередник, у контактах між цим роботодавцем та органами Державної інспекції з питань праці. '


Дозвіл на працевлаштування іноземця, делегованого до Польщі


Іноземці з-поза Європейського союзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, відправлені на роботу в Польщу, повинні мати дозвіл на роботу типу C, D або E.
Дозвіл на роботу типу C повинен мати громадянин третьої країни, відряджений на виконання тимчасової роботи на територію Польщі підприємством, яке зареєстроване за межами Європейського союзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, на період понад 30 днів у календарний рік до філії або підприємства іноземної юридичної особи чи пов’язаної з іноземним роботодавцем.
Дізнайтесь більше, як отримати дозвіл типу C?
Дозвіл на роботу типу D повинен мати громадянин третьої країни, який делегується для виконання робіт на території Польщі з метою надання тимчасових та періодичних послуг, тобто так званих експортних послуг.
Дізнайтесь більше, як отримати дозвіл типу D?
Дозвіл на роботу типу E повинен мати громадянин третьої країни, делегований на територію Польщі на термін, що перевищує 30 днів протягом наступних 6 місяців для мети, не зазначеної в дозволах C і D.
Дізнайтесь більше, як отримати дозвіл типу E?

 

У яких випадках дозвіл не потрібен? 

Роботодавець, що делегує працівника, не має обов'язку подавати заяву на отримання дозволу на роботу для іноземця, який має постійне місце 
проживання за кордоном і був делегований до Польщі на період не більше 3 місяців у календарному році з метою:
• виконання монтажних робіт, технічного обслуговування або ремонту доставлених пристроїв, конструкцій, машин чи іншого обладнання, якщо іноземний роботодавець є їхнім виробником,
• отримання замовлених пристроїв, машин, конструкцій чи іншого обладнання, виготовлених польською фірмою,
• навчання працівників польського роботодавця, який є одержувачем пристроїв, конструкцій, машин або іншого обладнання у сфері його експлуатації або використання,
• монтажу та демонтажу виставкових стендів, догляду за ними, якщо учасником виставки є іноземний роботодавець, який делегує з цією метою іноземця на територію Польщі.


Заробітна плата іноземця, делегованого з третьої крани


Розмір заробітної плати іноземця, делегованого на територію Польщі для виконання роботи, не може більш ніж на 30% бути нижчим від розміру середньої місячної заробітної плати у даному воєводстві, яка визначається Головою Центрального статистичного управління і є дійсною станом на дату подання заяви про отримання дозволу на роботу.
Заробітна плата іноземця, делегованого для виконання роботи шляхом переведення в межах однієї фірми на керівну посаду, посаду спеціаліста або стажиста, який проживає в Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого з метою виконання роботи в організації, що приймає, зареєстрованій на території Республіки Польща, має бути:
• вища від доходу, який дає право на отримання грошової соціальної допомоги, яка призначається іноземцеві та кожному членові сім’ї, які перебувають на його утриманні
• не нижча від заробітної плати працівників, які виконують на території Республіки Польща у такий самий робочий час, таку саму роботу або перебувають на аналогічній посаді
• не нижча 70% середньомісячної заробітної плати в народному господарстві у воєводстві, де знаходиться організація, що приймає, яка визначається Головою Центрального статистичного управління у рік, який передує подачі заяви про видачу дозволу.


Відрядження працівників агентством з тимчасової зайнятості з третьої країни


Агентство з тимчасового працевлаштування або агентство, яке займається підбором персоналу у третій країні, не може делегувати тимчасових працівників до Польщі.
Якщо іноземець має виконувати роботу у зв’язку з виконанням контракту, предметом якого є надання або підбір працівників агентством, зареєстрованим у країні, поза межами держав-членів Європейського союзу, країн Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації, воєвода видає дозвіл на працевлаштування в ситуації, коли особа, яка доручає іноземцеві виконання роботи, здійснює підприємницьку діяльність на території Польщі, через підрозділ, який був внесений до реєстру суб'єктів, які здійснюють роботу агентств з працевлаштування.
Таким чином, роботодавцем громадянина третьої країни, делегованого на роботу до польського роботодавця-клієнта, буде польська філія іноземного агентства з працевлаштування. У такій ситуації ми не маємо справу з делегуванням працівника в межах надання послуг.
Умовою легального виконання іноземцем роботи на території Польщі, в тому числі в межах делегування, є легальний перетин польського кордону та легальне перебування іноземця в Польщі. Для виконання вищевказаної умови необхідно мати відповідний дозвіл на перебування (наприклад, візу). Дозвіл на перебування повинен включати право на роботу в Польщі (віза не може належати до, так званого, списку обмежувальних віз, тобто не може бути, 
наприклад, туристичною).

Правова основа

• Стаття 26 Закон від 10 червня 2016 р. про делегування працівників у межах надання послуг.
• Стаття 88 ч. 1 п. 3, 4, 5, 88c ч. 6 Закон від 20 квітня 2004 р. Про сприяння працевлаштуванню та організації на ринку зайнятості.
• Стаття 139a ч. 3 Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців.
• § 1 п. 17 Постанова Міністра праці і соціальної політики від 21 квітня 2015 р. про випадки, коли доручення іноземцеві виконувати роботу на території Республіки Польща є дозволене і не вимагає дозволу на роботу

 

пошук

logo ukr

Menu