Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 30 października 2021
1:22 minut
Bhp tematem obrad Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

14 i 15 października 2021 r. odbyły się w formie wideokonferencji 80. posiedzenie plenarne Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i konferencja Dnia Tematycznego. W wydarzeniu uczestniczył Michał Wyszkowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu, w charakterze zastępcy członka SLIC z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas posiedzenia plenarnego przyjęto nowe składy grup roboczych SLIC. Zgodnie z decyzją kierownictwa urzędu, eksperci PIP zaangażowani będą w prace kilku stałych, wyspecjalizowanych grup roboczych (ds. maszyn, chorób o długim okresie utajenia wywołanych narażeniem na substancje chemiczne, czynników biologicznych, bhp pracowników mobilnych, nowych zagrożeń), a także w działania grupy do spraw ogólnych aspektów egzekwowania prawa.

Podjęto również ogólnoeuropejską dyskusję na temat propozycji dodatkowych zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w planie pracy SLIC i mandatach grup roboczych, oprócz priorytetowych tematów, wymienionych w przyjętych w czerwcu br. Strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy”. Ponadto zaprezentowano stan przygotowań do przyszłorocznej kampanii inspekcyjnej SLIC dotyczącej prewencji zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Dwoje ekspertów PIP aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej koordynującej wspomniane przygotowania na szczeblu UE.

Drugi dzień spotkania miał formę konferencji zatytułowanej „Pandemia COVID-19 i metody egzekwowania przepisów bhp w celu przezwyciężenia rozprzestrzeniania się choroby”. Krajowe rozwiązania omówili szerzej przedstawiciele inspekcji pracy z Belgii, Danii, Francji, Irlandii i Słowenii. Członkowie SLIC mieli również okazję do wymiany doświadczeń w tym zakresie podczas dyskusji w grupach.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu