Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Cel konkursu

Promowanie pracodawców - wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa pracy podczas realizacji obiektów budowlanych.

Organizatorzy

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Partner – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Uczestnicy konkursu

Generalni wykonawcy, wykonawcy i podwykonawcy robót budowlanych na każdym etapie prac, posiadający status pracodawcy (zgodnie z definicją określoną w przepisach prawa pracy).

Ocenie na etapie wojewódzkim konkursu podlegają uczestnicy, którzy do 30 września danego roku:

 • osiągną stan robót surowy, zamknięty na budowach kubaturowych;
 • zakończą etap prac konstrukcyjnych na budowach liniowych.

Etapy konkursu

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy;

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.

Ocena budów

 1. Komisja Konkursowa na etapie wojewódzkim ocenia budowy na podstawie:
 • przekazanej dokumentacji zgłoszeniowej (o której mowa w regulaminie konkursu);
 • wyników co najmniej dwóch kontroli przeprowadzonych w trakcie trwania konkursu.
 1. Oceny kandydatów na etapie krajowym, dokonuje Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, pod przewodnictwem Zastępcy Głównego Inspektora Pracy do Spraw Nadzoru.

W konkursie doceniane są działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników wykraczające ponad wymagania przepisów i powszechnie stosowanych zasad.

Nagrody

 1. Etap wojewódzki – nagrody przyznaje Okręgowy Inspektor Pracy właściwy terytorialnie.
 2. Etap krajowy – nagrody przyznaje Główny Inspektor Pracy oraz Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
 3. Nagrody dla laureatów etapu krajowego, wręczane są na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbędzie się nie później niż 31 marca kolejnego roku.

 

Uwaga! Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 15 maja każdego roku w okręgowych inspektoratach pracy (właściwych ze względu na lokalizację inwestycji).

Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin konkursu i załączniki

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

www.bhpnatak.pl

 

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu