Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy na podstawie art. 42 par. 4 Kodeksu pracy można oddelegować, na 3 miesiące, pracownika do pracy w innym miejscu niż określone w umowie o pracę?

Prawo pracy

Komu należy się dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.?

Cudzoziemcy, Delegowanie

Czy delegowanie cudzoziemca z państwa trzeciego do innego państwa członkowskiego UE bez uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce ze względu na to, że praca będzie wykonywana w innym państwie członkowskim jest zgodne z przepisami?

Cudzoziemcy

Czy cudzoziemiec, który został wpisany do CEIDG jako pełnomocnik powinien uzyskać zezwolenia na pracę typ B?

Cudzoziemcy

Czy cudzoziemiec może kontynuować pracę po upływie okresu ważności zezwolenia, w okresie oczekiwania na wpis do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

BHP

Jak zakończyć postępowanie powypadkowe w przypadku osoby, która utraciła status pracownika?

Prawo pracy

Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 2, 5 tygodnia. Czy mogę udzielić mu takiego urlopu?

BHP

Czym kierować się przy typowaniu czynników chemicznych do badań i pomiarów ich stężenia w powietrzu na stanowiskach pracy?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu