Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy obowiązek pracodawcy użytkownika polegający na zapewnieniu pracownikom tymczasowym dostępu do urządzeń socjalnych jest równoznaczny ze sfinansowaniem tego dostępu?

Prawo pracy

Co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń socjalnych w rozumieniu art. 22 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Prawo pracy

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?

Prawo pracy

Czy obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

Prawo pracy

W jaki sposób powinien zostać udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Prawo pracy

Na podstawie jakich dokumentów agencja pracy tymczasowej ustala łączny okres wykonywania pracy tymczasowej w celu zapewnienia przestrzegania maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej?

Prawo pracy

Jakie konkretnie postanowienia powinny się znaleźć na potwierdzeniu warunków umowy z pracownikiem tymczasowym?

Prawo pracy

Czy agencja pracy tymczasowej może zwierać dowolną liczbę umów na czas określony?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu