Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

BHP

Kiedy pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze?

BHP

Jakiego rodzaju prac nie wolno wykonywać zdalnie?

BHP

Jakie są uprawnienia pracowników posiadających orzeczenie lekarskie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

BHP

Czy pracownik ma obowiązek przedstawiania pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności?

BHP

Czy osoby o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych?

BHP

Czy osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zatrudnione wyłącznie w zakładzie pracy chronionej albo zakładzie aktywności zawodowej?

BHP

Kiedy należy stworzyć w zakładzie pracy służbę bhp?

BHP

Kiedy pracodawca może sam pełnić zadania służby bhp?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu