Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

Prawo pracy

W jaki sposób powinien zostać udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Prawo pracy

Na podstawie jakich dokumentów agencja pracy tymczasowej ustala łączny okres wykonywania pracy tymczasowej w celu zapewnienia przestrzegania maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej?

Prawo pracy

Jakie konkretnie postanowienia powinny się znaleźć na potwierdzeniu warunków umowy z pracownikiem tymczasowym?

Prawo pracy

Czy agencja pracy tymczasowej może zwierać dowolną liczbę umów na czas określony?

Jakim badaniom profilaktycznym należy poddać pracownika?

Kiedy pracodawca powinien utworzyć służbę bhp?

BHP

Co to jest znak CE?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu