Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Cudzoziemcy

Pod jakimi warunkami cudzoziemiec z Ukrainy może legalnie podjąć pracę na terytorium Polski na podstawie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym?

Cudzoziemcy

Czy obywatel Ukrainy, któremu powierzono wykonywanie pracy na podstawie powiadomienia w lipcu 2022 r., i z którym podpisano aneks do umowy zlecenia wraz ze wzrostem wynagrodzenia, może legalnie pracować?

BHP

Kiedy pracodawca zapewnia pracownikom posiłki profilaktyczne?

BHP

Kiedy pracodawca zapewnia pracownikom napoje?

BHP

Czy osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mają obowiązek poddać się badaniom lekarskim?

BHP

Kto ponosi koszty badań profilaktycznych?

BHP

Jakie informacje należy zamieścić w skierowaniu pracownika na badania profilaktyczne?

BHP

Czy pracodawca musi zawrzeć umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu