Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

BHP

Kiedy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi podnóżek?

BHP

Ergonomia pracy: w jaki sposób prawidłowo ustawić monitor ekranowy?

BHP

Czy gospodarstwa rolne podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

BHP

Czy pracownicy gospodarstw rolnych narażeni są na zagrożenie czynnikami biologicznymi?

Prawo pracy

Czy na podstawie art. 42 par. 4 Kodeksu pracy można oddelegować, na 3 miesiące, pracownika do pracy w innym miejscu niż określone w umowie o pracę?

Prawo pracy

Komu należy się dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.?

Cudzoziemcy, Delegowanie

Czy delegowanie cudzoziemca z państwa trzeciego do innego państwa członkowskiego UE bez uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce ze względu na to, że praca będzie wykonywana w innym państwie członkowskim jest zgodne z przepisami?

Cudzoziemcy

Czy cudzoziemiec, który został wpisany do CEIDG jako pełnomocnik powinien uzyskać zezwolenia na pracę typ B?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu