Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy mogę skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone w 2020 r., jeśli jego mama jest bezrobotna i pobierała tzw. „kosiniakowe”?

BHP

W jakim terminie należy wykonać badania okresowe, gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19?

BHP

Kiedy szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane?

Cudzoziemcy

Czy cudzoziemiec będący  studentem studiów stacjonarnych na wyższej uczelni w Polsce musi posiadać zezwolenie na pracę?

Cudzoziemcy

Czy obywatel Rosji może pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Cudzoziemcy

Pod jakimi warunkami cudzoziemiec z Ukrainy może legalnie podjąć pracę na terytorium Polski na podstawie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym?

Cudzoziemcy

Czy obywatel Ukrainy, któremu powierzono wykonywanie pracy na podstawie powiadomienia w lipcu 2022 r., i z którym podpisano aneks do umowy zlecenia wraz ze wzrostem wynagrodzenia, może legalnie pracować?

Prawo pracy

Czy agencja kierująca cudzoziemca do pracy za granicą powinna dokonać tłumaczenia umowy zawieranej z osobą kierowaną?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu