Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Komu należy się dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.?

BHP

Jak zakończyć postępowanie powypadkowe w przypadku osoby, która utraciła status pracownika?

Prawo pracy

Mój syn urodził się w 1 grudnia 2022 roku. Do kiedy mogę wykorzystać urlop ojcowski?

Prawo pracy

Dnia 1 września 2023 r. zostałem tatą, mama dziecka jest bezrobotna. Czy mogę skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Prawo pracy

Czy mogę skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli moja żona urodziła w lipcu 2023 r. i przebywa na urlopie macierzyńskim?

Prawo pracy

Czy mogę skorzystać z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, jeśli moja żona zakończyła roczny urlop macierzyński i rodzicielski w czerwcu 2022 roku?

Prawo pracy

Czy mogę skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone w 2020 r., jeśli jego mama jest bezrobotna i pobierała tzw. „kosiniakowe”?

BHP

W jakim terminie należy wykonać badania okresowe, gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu