Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

W jaki sposób powinien zostać udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 1/8 etatu, a pracującemu 1 godzinę dziennie)?

Prawo pracy

Na podstawie jakich dokumentów agencja pracy tymczasowej ustala łączny okres wykonywania pracy tymczasowej w celu zapewnienia przestrzegania maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej?

Prawo pracy

Jakie konkretnie postanowienia powinny się znaleźć na potwierdzeniu warunków umowy z pracownikiem tymczasowym?

BHP

Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy?

Prawo pracy

Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać dowolną liczbę umów na czas określony?

BHP

Czy za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawca może nałożyć karę?

BHP

Kiedy należy stosować środki ochrony indywidualnej?

BHP

Czy pracownik ma obowiązek poddać się szkoleniom bhp?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu