Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy pracodawca może zmienić mi rozkład czasu pracy z dnia na dzień?

Prawo pracy

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Prawo pracy

Czy pracodawca może zapłacić za pracę w sobotę?

Prawo pracy

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń dla pracowników, których stosunek pracy ustał w połowie miesiąca, a wynagrodzenie podlega egzekucjom komorniczym?

Prawo pracy

W jaki sposób zatrudnić osobę młodocianą na czas wakacji?

Prawo pracy

Czy umowa o pracę z pracownikiem młodocianym zawarta w celu przygotowania zawodowego zawsze musi być zawarta na czas nieokreślony?

Prawo pracy

Jaka jest możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, w celu przygotowania do nauki zawodu, jeżeli uczeń nie ukończył 15 lat ale zakończył naukę w szkole podstawowej i chce kontynuować naukę w szkole branżowej?

Prawo pracy

Czy warunki zatrudnienia określone w zawieranej z pracownikiem umowie o pracę muszą w sposób niezmienny odpowiadać warunkom przedstawionym w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu