Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

BHP

Jakiego rodzaju prac nie wolno wykonywać zdalnie?

BHP

Jakie są uprawnienia pracowników posiadających orzeczenie lekarskie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

BHP

Czy pracownik ma obowiązek przedstawiania pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności?

BHP

Czy osoby o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych?

BHP

Czy osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zatrudnione wyłącznie w zakładzie pracy chronionej albo zakładzie aktywności zawodowej?

BHP

Kiedy pracodawca zapewnia pracownikom posiłki profilaktyczne?

BHP

Kiedy pracodawca zapewnia pracownikom napoje?

BHP

Czy osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mają obowiązek poddać się badaniom lekarskim?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu