Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy umowa o pracę z pracownikiem młodocianym zawarta w celu przygotowania zawodowego zawsze musi być zawarta na czas nieokreślony?

Prawo pracy

Jaka jest możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, w celu przygotowania do nauki zawodu, jeżeli uczeń nie ukończył 15 lat ale zakończył naukę w szkole podstawowej i chce kontynuować naukę w szkole branżowej?

Prawo pracy

Czy warunki zatrudnienia określone w zawieranej z pracownikiem umowie o pracę muszą w sposób niezmienny odpowiadać warunkom przedstawionym w ogłoszeniu rekrutacyjnym?

Prawo pracy

Od sierpnia 2021 jestem zatrudniona w firmie zajmującej się sprzedażą warzywami oraz owocami, jednak nie mogę się doprosić żadnej umowy mimo że miałam już kilkukrotnie obiecywaną umowę zlecenie, co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Prawo pracy

Czy godziny nadliczbowe zrekompensowane czasem wolnym należy wliczać do limitu 150 godzin nadliczbowych w ciągu roku?

Prawo pracy

Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Prawo pracy

W jaki sposób powinna być zrekompensowana praca w dniu wolnym pracownika?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu