Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

BHP

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi użytkującemu monitor ekranowy soczewki kontaktowe korygujące wzrok?

BHP

Kto powinien zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie podstawkę pod laptopa lub dodatkowy monitor?

BHP

Czy pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów wyposażenia stanowiska pracy zdalnej w stół i krzesło?

BHP

Kiedy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi podnóżek?

BHP

Ergonomia pracy: w jaki sposób prawidłowo ustawić monitor ekranowy?

BHP

Czy gospodarstwa rolne podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

BHP

Czy pracownicy gospodarstw rolnych narażeni są na zagrożenie czynnikami biologicznymi?

Prawo pracy

Czy na podstawie art. 42 par. 4 Kodeksu pracy można oddelegować, na 3 miesiące, pracownika do pracy w innym miejscu niż określone w umowie o pracę?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu