Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

BHP

Czy pracownicy gospodarstw rolnych narażeni są na zagrożenie czynnikami biologicznymi?

Prawo pracy

Czy na podstawie art. 42 par. 4 Kodeksu pracy można oddelegować, na 3 miesiące, pracownika do pracy w innym miejscu niż określone w umowie o pracę?

Prawo pracy

Komu należy się dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.?

BHP

Jak zakończyć postępowanie powypadkowe w przypadku osoby, która utraciła status pracownika?

Prawo pracy

Mój syn urodził się w 1 grudnia 2022 roku. Do kiedy mogę wykorzystać urlop ojcowski?

Prawo pracy

Dnia 1 września 2023 r. zostałem tatą, mama dziecka jest bezrobotna. Czy mogę skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Prawo pracy

Czy mogę skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli moja żona urodziła w lipcu 2023 r. i przebywa na urlopie macierzyńskim?

Prawo pracy

Czy mogę skorzystać z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, jeśli moja żona zakończyła roczny urlop macierzyński i rodzicielski w czerwcu 2022 roku?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu