Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Prawo pracy

Czy agencja zatrudnienia świadcząca usługę pośrednictwa do pracy za granicą może kierować osoby do zagranicznej agencji zatrudnienia?

Prawo pracy

Czy agencje zatrudnienia muszą posiadać lokal przeznaczony na świadczenie usług?

Prawo pracy

Kiedy należy uzyskać wszystkie tj. dwa certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia?

Prawo pracy

Czy obowiązek pracodawcy użytkownika polegający na zapewnieniu pracownikom tymczasowym dostępu do urządzeń socjalnych jest równoznaczny ze sfinansowaniem tego dostępu?

Prawo pracy

Co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń socjalnych w rozumieniu art. 22 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Prawo pracy

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?

Prawo pracy

Czy obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczy agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

BHP

Kiedy pracodawca musi zapewnić pomieszczenie na jadalnię?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu