Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pytania i Odpowiedzi

Wypadki i skargi

Wypadek przy pracy

Prawo pracy

Czy młodociana pracownica w ciąży podlega ochronie przed zwolnieniem?

Prawo pracy

Jakie uprawnienia ma uczennica, która urodziła dziecko w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Prawo pracy

Czy pracodawca może zmienić mi rozkład czasu pracy z dnia na dzień?

Prawo pracy

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Prawo pracy

Czy pracodawca może zapłacić za pracę w sobotę?

Prawo pracy

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń dla pracowników, których stosunek pracy ustał w połowie miesiąca, a wynagrodzenie podlega egzekucjom komorniczym?

Prawo pracy

W jaki sposób zatrudnić osobę młodocianą na czas wakacji?

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu